Specialist in het creëren en optimaliseren van bedrijfsimago’s

Previous slide
Next slide

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Art of Insight verzamelt

ART OF INSIGHT administreert ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens. Omdat wij deze gegevens zelf vragen zijn wij volgens de AVG verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn daarmee verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. De persoonsgegevens die wij via het contactformulier verzamelen zijn: 1. Naam 2. Email adres

Uw privacy is belangrijk voor Art of Insight

ART OF INSIGHT verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie. ART OF INSIGHT houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Welke gegevens leggen we vast en wat doen we ermee?

ART OF INSIGHT houdt een administratie van haar klanten bij. Klanten zijn personen die via het contactformulier of telefonisch contact hebben gezocht met ART OF INSIGHT. ART OF INSIGHT geeft advies, training, coaching en/of begeleiding aan organisaties, bedrijven en aan particulieren. Wij verzamelen beperkte persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via het contactformulier op de website of via telefonisch contact. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

ART OF INSIGHT bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens na maximaal 5 jaar verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via email doorgeven aan de administratie van ART OF INSIGHT (info@ArtofInsight.nl). ART OF INSIGHT is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

ART OF INSIGHT heeft technische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Art of Insight. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt.

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacybeleid?

Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met info@artofinsight.nl